Cập Nhật Triển Lãm PPV18

PROPAK VIETNAM 2018 - Cập Nhật Triển Lãm. Nhấp vào đây để coi bản trực tuyển đầy đủ

THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM 2018
9000 m2 diện tích trưng bày  496 Đơn vị trưng bày| Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ 8223 Khách tham quan| Từ 36 quốc gia / vùng lãnh thổ 8 Nhóm gian hàng quốc tế